DGASPC Giurgiu

Punte Giurgiu – Servicii pentru grupuri vulnerabile!

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile!
O punte pentru dezvoltarea comunităților locale!

Măsuri de dezvoltare locala în domenii precum:
educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile.
O punte pentru dezvoltarea comunităților locale!

Finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

CINE?

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu
Fundația Estuar
Asociația Four Change

CE OFERIM?

Măsuri de dezvoltare locală în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

UNDE?

În 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova - Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, Găiseni, Letca Nouă (Giurgiu) și Bucov, Dumbrava (Prahova).

PENTRU CINE?

1265 de persoane din grupuri vulnerabile.

Ce ne propunem?

Să oferim asistență, suport si acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie romă aflate în situație de deprivare materială severă și care aparțin celor 8 comunități asociate în proiect din județele Giurgiu și Prahova.

Pe termen lung, efectul va fi pozitiv, crește siguranța locativă a familiilor și le oferă acestora posibilitatea de a se racorda la utilități precum curentul electric.

Totodată, beneficiarii măsurii vor avea documentele necesare efectuării unor tranzacții sau acțiuni care nu ar fi posibile fără clarificarea situației locative.

Activități în proiect

Program complex de educație

Pentru 400 de copii și 250 de părinți.

Serviciu social pilot în comunitățile din județul Giurgiu

Dezvoltare pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități.

Măsuri de ocupare

Pentru 400 de șomeri și persoane inactive: consiliere și informare, formare profesională și mediere, în vederea obținerii unui loc de muncă.

Asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative

Pentru 50 de persoane de etnie romă aflate în situație de deprivare materială severă.

Program integrat

De măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile.

Informații de contact

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Orar

Telefon

0733/703/644

Evenimente

Punte Giurgiu – Servicii pentru grupuri vulnerabile!