DGASPC Giurgiu

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile. O punte pentru dezvoltarea comunităților locale!

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Activități în proiect

like, icon, symbol-1873541.jpg

Dezvoltarea personală
și dezvoltarea creativității

Program privind dezvoltarea personală și dezvoltarea creativității pentru 400 de copii din ciclul primar și gimnazial.
– dezvoltare a creativității, limbajului, gândirii pentru copiii din ciclul primar (6-11 ani),
– activități de dezvoltare personală a copiilor din ciclul gimnazial (12-14 ani).

like, icon, symbol-1873541.jpg

Formare profesională
de lungă durată

Cele 400 de persoane care au participat la activitățile de informare și consiliere vor participa la cursuri de formare profesională de lungă durată (calificare):
– Asistent personal profesionist (nivel 2),
– Agent De Securitate (nivel 2)
– Dulgher-tamplar-parchetar (nivel 3).

like, icon, symbol-1873541.jpg

Școala părinților -
program de educație parentală

Informare și consiliere pentru 250 de părinți și tutori ai copiilor din ciclul primar și gimnazial:
– Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților pentru 250 de părinți în domeniul înțelegerii personalității copilului, a etapelor de dezvoltare, a nevoilor și a modului cum acestea pot fi satisfăcute, astfel încât să susțină sănătatea fizică și psihică a copilului.

like, icon, symbol-1873541.jpg

Clubul de educație non-formală -
metoda inovativă
de intervenție în educație

8 Cluburi de educatie nonformală, câte unul pentru fiecare școală din comunitate, unde vor participa 400 elevi.

like, icon, symbol-1873541.jpg

Informare și consiliere
pentru 400 de persoane

Pentru a răspunde lipsei abilităților și competențelor de bază necesare în vederea identificării unui loc de muncă în acord cu nevoile și capacitățile proprii.

like, icon, symbol-1873541.jpg

Medierea muncii

Pentru cele 400 de persoane, care anterior au participat la sesiunile de informare, consiliere și formare profesională de lunga durată; punerea în legătură directă a angajatorilor cu beneficiarii incluși în proiect.

like, icon, symbol-1873541.jpg

Dezvoltarea serviciilor sociale
în comunitate

Serviciu pilot în comunitățile din Județul Giurgiu, pentru persoanele adulte cu dizabilități.
– servicii în comunitate pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități, acordate prin asistentul personal profesionist. În cadrul serviciului nou creat vor fi angajate persoane din grupul țintă al proiectului, care anterior au participat la cursurile de calificare de Asistent personal profesionist.

like, icon, symbol-1873541.jpg

Asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru grupurile vulnerabile

50 de persoane vor primi asistență în reglementarea problemei actelor, sprijin în completarea documentelor și pregătirea dosarelor, consultanță juridică specializată și soluții viabile pentru intrarea în legalitate.

like, icon, symbol-1873541.jpg

Măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile

În vederea profesionalizării și motivării acestora:
– formare profesională pentru 75 de profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia (Manager de servicii sociale și Mediator social),
– sesiuni de coaching.

like, icon, symbol-1873541.jpg

Derularea campaniei privind combaterea și prevenirea discriminării

24 de evenimente.

Disclaimer
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.