DGASPC Giurgiu

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile. O punte pentru dezvoltarea comunităților locale!

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

împreună cu

și

Derulează proiectul

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile.
O punte pentru dezvoltarea comunităților locale!

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Obiectivul general al proiectului este de dezvoltarea unui pachet complex de servicii sociale de calitate adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare, de care să beneficieze 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele Giurgiu și Prahova pentru o perioada de 30 de luni.

Ce ne propunem?

Să oferim asistență, suport si acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie romă aflate în situație de deprivare materială severă și care aparțin celor 8 comunități asociate în proiect din județele Giurgiu și Prahova.

Pe termen lung, efectul va fi pozitiv, crește siguranța locativă a familiilor și le oferă acestora posibilitatea de a se racorda la utilități precum curentul electric.

Totodată, beneficiarii măsurii vor avea documentele necesare efectuării unor tranzacții sau acțiuni care nu ar fi posibile fără clarificarea situației locative.

CE OFERIM?

Măsuri de dezvoltare locală în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

UNDE?

În 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova - Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, Găiseni, Letca Nouă (Giurgiu) și Bucov, Dumbrava (Prahova).

PENTRU CINE?

1265 de persoane din grupuri vulnerabile.

Grup țintă principal

0

de persoane

cu dizabilități inclusiv copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, din mediul rural (cu vârste între 18 – 65 de ani)
0

de copiii

cu vârste între 0 – 14 ani din ciclul primar și gimnazial
0

de someri

și persoane inactive, cu vârste între 25 – 65 ani

0

de persoane

de etnie roma, cu vârste între 25 – 64 ani

Grup țintă secundar

0

părinți și bunici

membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă
principale

0

profesioniști și voluntari

care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează
cu aceștia 40 reprezentanti ai APL, angajatori, reprezentanți ai ONG-urilor locale

Comunități implicate în proiect

 • Comuna
  Izvoarele
  Județul Giurgiu
 • Comuna
  Letca Nouă
  Județul Giurgiu
 • Comuna
  Florești-Stoenești
  Județul Giurgiu
 • Comuna
  Găiseni
  Județul Giurgiu
 • Comuna
  Stănești
  Județul Giurgiu
 • Comuna
  Vânătorii Mici
  Județul Giurgiu
 • Comuna
  Bucov
  Județul Prahova
 • Comuna
  Dumbrava
  Județul Prahova

Beneficii aduse comunităților

Astfel, 50 de gospodarii beneficiaza direct de reglementarea actelor de proprietate, contribuind la cresterea sigurantei locative pentru aceste familii si cresterea nivelului de acces a acestora privind serviciile utilitare.

De ce?

In cadrul comunitatilor rurale din cele 2 judete, a fost semnalata lipsa reglementarii situației locative pentru grupurile vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă sau care locuiesc în așezări informale, în funcție de specificul fiecărei situații în parte.

Astfel, mare parte dintre membrii comunitatilor nu detin documente de identitate (carte de identitate, certificate de nastere) sau documente de proprietate (contract de vanzare – cumparare, numar cadastral, extras de cadastru, etc).

Disclaimer
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.