DGASPC Giurgiu

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile. O punte pentru dezvoltarea comunităților locale!

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Echipa noastră

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

Paraschivescu Constanța

Coordonator proiect

Corbu Cristina - Mirela

Coorodonator program de formare profesională de lungă durată

Buduru Rodica

Responsabil financiar proiect

Matei Elena - Geanina

Asistent social

Stoichiță Alexandra - Elena

Expert achiziții

Pitulan Liliana

Expert identificare, recrutare și menținere grup țintă 2 PP

Puiu Denisa

Responsabil campanie de promovare și informare PP

Bălașa Elena - Magdalena

Psiholog

Panait Alina - Ionela

Expert implementare campanie de promovare și informare PP

Fundația Estuar

Enache Amedeea

Responsabil proiect P1*

Popescu Claudia Elena

Responsabil informare și consiliere pe Piața Muncii P1

Vlădoi Livia

Expert informare și consiliere pe Piața Muncii 2 P1

Felehert - Derunian Cristian

Resposabil financiar P1

Popescu Cătălina

Psiholog 1 P1

Ioniță Claudiu Florin

Responsabil activitate mediere și integrare pe Piața Muncii P1

Popescu Iohan Cătălin

Responsabil Identificare si Mentinere Grup Tinta 1 P1

Alexandra Dabu

Psiholog 2 P1

Mușat Nicoleta

Expert mediere și integrare pe Piața Muncii 1 P1

Lucian Matei

Responsabil Identificare și Menținere Grup Țintă 2 P1

Koleci Florjan

Expert Educație Parentală P1

Lazăr Valentina

Expert mediere și integrare pe Piața Muncii 2 P1

Zisman Alexandra Irina

Coordonator activități Școala Părinților P1

Mitrea Aura

Expert informare și consiliere pe Piața Muncii 1 P1

Ioniță Alexandra Claudia

Consilier juridic situație locative P1

Asociația Four Change

Pasăre Alina Aurelia

Responsabil activități P2

Adam Cristina

Coordonator educație nonformală P2

Diana Chiriacescu

Expert elaborare strategie

Lupu Adriana

Responsabil financiar P2

Tomescu Alexandra

Facilitator Clubul de educație nonformală 1

Irina Opincaru

Operator colectare date teren 1

Vasilica Grigore

Responsabil financiar P2

Mareș Raluca

Facilitator Clubul de educație nonformală 2

Mihaela Antoaneta Olteanu

Operator colectare date teren 2

Giuscă Mihaela

Expert identificare, recrutare și menținere Grup țintă 1 P2

Andreea Oprică

Facilitator Clubul de educație nonformală 3

Bohaltea Miruna/Mișu Silvia

Formator curs Manager servicii sociale

Irina Matei

Expert identificare, recrutare și menținere Grup țintă 1 P2

Oancea Mariana Lăcrămioara

Coordonator rețea asistență sociala

Bohaltea Miruna/Mișu Silvia

Formator curs Mediator social

Disclaimer
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.